Varför använda härskartekniker?

Har funderat lite kring de s.k. "härskarteknikerna", som är:

1) Osynliggörande 
2) Förlöjligande 
3) Undanhållande av information
4) Dubbelbestraffning
5) Påförande av skuld och skam

Läs mer här : De fem härskarteknikerna

Det är märkligt hur vi (främst vi män) bygger vår dagliga tillvaro på att stjäla energi. Åtminstone dem som ägnar sig åt ovanstående, för det är det de går ut på, tycker jag. Mycket av den maktkänsla och känsla av kontroll som härskar i vår värld, bygger på att man har makt över andra, för då känner man sig trygg. Och män har utöver denna självbevarelsedrift dessutom en extra krydda i att ha makt över det objekt som kan garantera hans sexuella tillfredsställelse – kvinnan. 

Det är alltså i mitt tycke dessa två orsaker – självbevarelsedriften och den sexuella driften – som ligger djupast ner i psyket, och som driver någon att utöva ovannämnda "tekniker".

Vill man bli mer självmedveten, och är intresserad av att driva sin själ och sitt psyke i en annan riktning än denna ångande djuriska bana, in i en mer human och kärleksfull bana, bör man syna dessa drivkrafter i sömmarna. 

Enligt Martinus existerar ju inte döden. Kan man möblera om i det inre bibliotek som är vår föreställningsvärld, vår bild av verkligheten, och byta ut tanken på att döden är slutet, förintelsen, upphörande av liv, och ersätta den med tanken att vi är odödliga väsen som återföds om och om igen som fortsätter där vi slutade förra gången, kommer detta med självbevarelsedrift i ett annat ljus. Det man gör mot andra kommer tillbaka som karma till en själv i ett kommande liv. Därför är det ologiskt att försvara sig med våld och förtrycka andra i förebyggande syfte, då det får helt motsatt effekt mot det man egentligen vill uppnå.

Vidare sker ju enligt Martinus en förvandling av våra sexuella poler, där mannens feminina och kvinnans maskulina pol växer till samma styrka som den primära polen, och när denna process har nått sitt mål, uppstår en ny form av sexualitet, som riktar sig mot allt och alla som ren kärlek mot allt levande. Med denna insikt behöver man inte krampaktigt hålla kvar i en gammal "låga" när man vet att det kommer en ny, renare och starkare "eld" – det Martinus kallar "den högsta elden".

Jag tror mycket på tankens makt över kropp och själ, och genom att studera andlig vetenskap kan man faktiskt vrida sin utveckling, och själv ta rodret i sitt liv. 

Som någon sade: "Det måste finnas ett bättre sätt än att skrikande bli släpad baklänges genom livet". Och svaret på detta dilemma är som jag ser det att komma till insikt om sin egen fysiska och psykiska struktur, och att medvetet inrätta sig efter de eviga livslagarna, på vilka hela världen vilar. Då kommer lyckan och välbefinnandet av sig självt.

Utan att ägna sig åt "härskartekniker". 

Anders

1300 visningar
© Averbis förlag | Kontakt