Varför Maria Magdalena såg Kristus först - en analys

Nu har vi ju hunnit komma en bit efter påsk, men "vårbruket" har tagit en viss tid i anspråk, så jag har inte haft tid att skriva om vad som hände efter Jesus korsfästelse. Nå, här kommer tankar efter påsk.

Det var Maria Magdalena som först såg Kristus efter hans död, enligt Bibeln:

"Och medan hon grät lutade hon sig in och såg då två vitklädda änglar sitta där Jesu kropp hade legat, den ene vid huvudets plats och den andre vid fötternas. 
Varför gråter du? frågade änglarna henne. Därför att de har tagit bort min Herre, svarade hon, och jag vet inte var de har lagt honom. 
Hon kastade en blick över axeln och såg att någon stod bakom henne. Men att det var Jesus märkte hon inte. 
Varför gråter du? frågade han henne. Vem letar du efter? Hon trodde det var trädgårdsmästaren och svarade därför: Om du har tagit bort honom, tala då om för mig var du har lagt honom, så ska jag gå och hämta honom. 
— Maria, sa Jesus. Hon ryckte till och vände sig mot honom. 
— Herre! utropade hon. 
— Rör mig inte, sa han, för jag har ännu inte återvänt till Fadern. Men gå och leta reda på mina bröder och tala om för dem att jag ska gå till min Far och er Far, min Gud och er Gud. 

Maria från Magdala sprang då till lärjungarna och sa: 'Jag har sett Herren'. Sedan berättade hon vad han hade sagt."

Allt detta enligt Bibeln. 

Tydligen var Maria Magdalena ganska polförvandlad eftersom hon hade så mycket A-stoff att hon ensam kunde bidra och låna ut av det till Jesus tillfälliga materialisation vid graven.

Denna materia förekommer hos somliga jordmänniskor som ett slags finare fysiskt stoff, som vi kan kalla "A-stoff ', endast i ringa mängder, medan det hos andra förekommer intill överflöd.” Läs mer i Martinus bok Livets väg

Enligt Martinus krävs samarbete mellan någon/några på det fysiska planet som har tillräckligt med A-stoff, ”materialisationsmedier”, och den diskarnerade på det andliga planet som genom koncentration och viljeakt med hjälp av sin A-kraft, som Jesus hade, kan sätta igång sin talangkärna för uppbyggande av sin fysiska kropp, som annars är i vila. Det är en koncentrations- och viljeakt att skapa sig en interimistisk fysisk kropp. För det behövs ingen högre moral, det är helt beroende av styrkan i den diskarnerades koncentrationsförmåga. Till materialisation av denna interimistiska kropp krävs bara några sekunder. Sådana försök sker redan i slutna kretsar pga av den fara som ”materialisationsmediet” som lånar ut sitt A-stoff utsätts för. MEN för att detta samarbete mellan fysiska och andliga varelser skall kunna utvecklas för att i framtiden kunna bära reinkarnationen och befria människor från den grövre formen av födelse - som sker nu genom kvinnor - krävs att människorna nått ett högre etiskt stadium än dess nuvarande. Det är alltså en allvarlig och inte så lite riskfylld process med materialisationer.
Materialisationen handlar alltså om en koncentrations- och viljeakt tillsammans med A-stoff från mediet och A-kraft från den diskarnerade, vilket är talangen för uppbyggande av den fysiska kroppen.

Och Maria Magdalena lär ha haft en kosmisk glimt redan innan denna händelse; alltså när Jesus fortfarande "levde" om man får tro skriften som kallas "Marias evangelium" (anses ha skrivits på 100-talet och hittade i slutet av 1800-talet).

Citat:

"Petrus sade till Maria: 'Syster, vi vet att Frälsaren älskade dig mer än de andra kvinnorna. Säg oss de ord Frälsaren uttalade som du minns. Du känner dem [men] det gör inte vi, då vi inte hört dem.'

Maria svarade och sade:

'Det som är fördolt för er skall jag förkunna för er.' Och hon började säga följande ord till dem: 'Jag', sade hon, 'Jag såg Herren i en syn och jag sade till honom: 'Herre, jag såg dig i dag i en syn.' Han svarade och sade till mig: 'Salig är du som inte darrar då du ser mig. Ty där sinnet är, där är [...].' Jag sade till honom: 'Herre, den som ser synen, ser han genom själen eller genom anden?' Frälsaren svarade och sade: 'Han ser varken genom själen eller genom anden, utan det är hans sinne, som [är] mellan de två [...] ser synen och det är [...].'" 

Hela översättningen:
http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/marmaeva.htm

Från professorn i religionshistoria Elaine Pagels bok "De gnostiska evangelierna" får vi utfyllt de rader som saknas ovan:

"Enligt Marias Evangelium, frågar Maria Magdalena Herren, då hon ser honom i en vision: 'Hur förnimmer den som ser visionen den? Genom själen eller genom anden?' Herren svarar att den som får visionen förnimmer den genom tankesinnet."

Det verkar som misstron och avundsjukan bland hennes manliga lärjungebröder var stor. 
Man kan i det funna Filippus-evangeliet från Nag Hamadi läsa om rivaliteten mellan de manliga lärjungarna och Maria Magdalena, som i den beskrivs som Jesu mest förtrogna följeslagare och symbol för den "gudomliga visheten". Ur Filippustexten:

". . . och följeslagerska till Frälsaren är Maria Magdalena. Herren älskade Maria mer än alla lärjungarna och han hälsade henne med en kyss på hennes mun många gånger. De övriga lärjungarna blev förolämpade av detta... De sade till honom: 'Varför älskar du henne mer än oss alla?' Frälsaren svarade, han sade till dem: 'Varför älskar jag inte er såsom henne?'"

Enligt Elaine Pagels prisar texten i "Frälsarens dialog" henne inte endast i egenskap av visionär utan även som den apostel som överträffar alla andra. Och samma källa "inkluderar Maria Magdalena inte bara som en av tre lärjungar vilka utvalts att få en särskild undervisning utan skattar henne högre än de andra två, Thomas och Matteus: ’... hon talade som en kvinna vilken kände till Alltet’."
Elaine Pagels:

"Andra hemliga texter använder Maria Magdalena gestalten för att antyda att kvinnornas verksamhet utmanade ledarna för den rättroende gruppen som betraktade Petrus som sin talesman. Marias Evangelium berättar att när lärjungarna, sorgsna och bedrövade efter korsfästelsen, bad Maria att ge dem mod genom att berätta vad Herren i enlighet sagt henne, går hon med på detta och undervisar dem tills Petrus rasande frågar: 'Talade han verkligen skilt med en kvinna, och inte öppet med oss? Skall vi vända oss om och lyssna allihop på henne? Föredrog han henne framför oss?' Störd av hans vrede, genmäler Maria: 'Min broder Petrus, vad tror du? Tror du att jag tänkt ut detta själv i mitt hjärta eller att jag ljuger om Frälsaren?' På detta stadium ger sig Levi in i dispyten för att medla: 'Petrus, du har alltid haft ett hetsigt humör. Nu ser jag dig kämpa emot kvinnan liksom motståndarna. Men om Frälsaren har gjort henne värdig, vem är då du att förkasta henne? Herren kände henne förvisso mycket väl. Det är därför han älskade henne mer än oss.' 
Då går de övriga med på att anta Marias undervisning och att gå ut och förkunna, uppmuntrade av hennes ord. I skriften Pistis Sophia (Tro Vishet) finner man ett annat meningsutbyte mellan Petrus och Maria. Petrus klagar över att Maria dominerar samtalen med Jesus och därmed berövar Petrus och hans brödra-apostlar deras rättmätiga förstarangställning. Han manar Jesus att tysta ned henne, men tillrättavisas snabbt. Senare medger emellertid Maria för Jesus att hon knappast vågar tala fritt med honom eftersom, med hennes ord, 'Petrus får mig att tveka; jag är rädd för honom därför att han hatar det kvinnliga släktet.' Jesus svarar att var och en som Anden inspirerar är gudomligt invigd att tala, vare sig man eller kvinna."

Finns det någon djupare symbolik i att det var en kvinna som "såg" eller "upplevde" Kristus först?
Har Martinus någonstans nämnt att kvinnan på något sätt skulle ha försprång för ett sådant andligt möte? Nej, det har han inte.
Men om jag nu skall vara lite provokativ så finns det tecken…tecken som säkert ingen man med stark tävlingsinstinkt kvar skulle hålla med om. Det har skojats om det från kvinnors håll vid en del sammankomster bland kosmologiintresserade men inga män har velat diskutera detta seriöst, nämligen att: De vita flammorna börjar tidigare på den feminina polen på symbol 33 än på den maskulina polen. Nästakärlekslågan alltså. Hur tydligt som helst. Se själva:

 

 

Och om inte det skulle vara bevis nog så skriver Martinus i artikeln "Människan och hennes öde" (K 2/06) att vår organism "borde kunna hålla den beräknade tiden, ca sjuttio år, och till dess skulle människan helst också vara själsligt frisk. I dag skulle människan dessutom kunna bli äldre på grund av den högre utvecklingen". (Min fetstil)
Vem är det som blir äldst i Sverige, i Norden ja i alla länder? Jo, det är kvinnorna. Statistiken är hur tydlig som helst:

"Nu lever kvinnor längre än män i hela världen 
Den förväntade livslängden bland kvinnor är nu längre än den bland män även i världens fattigare länder. Därmed är 2006 troligen det första året som kvinnor i genomsnitt förväntas leva längre än män över hela världen, det skriver forskare i tidskriften British Medical Journal. […] I stora delar av västvärlden har kvinnors förväntade livslängd länge varit längre än männens - i Sverige ända sedan 1751, enligt rapporten." (Vetenskapsradion SR)

I Sverige är genomsnittsåldern på kvinnor 83 och männen 79. Och för denna högre utveckling straffas alla kvinnor med att de måste betala högre premier vid pensionssparande! Är detta ekonomiskt tänkande i ett kultursamhälle? Borde inte sådan friskhet premieras istället? Nu säger väl någon att kvinnor kostar mer i sjukvården för alla dessa kvinnor behöver inte vara friska, trots hög ålder. Men nu var det ju den inre utvecklingen det var frågan om, inte det yttre raset .

Allra äldst blir japanskorna, 86 år, och det är ju i Japan som Martinus menar att det först skall börja undervisas kosmologi! Så...

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO:

"År 2006 beskrivs av forskare som ett historiskt år i mänsklighetens historia, året då världens kvinnor definitivt kunde börja räkna med att leva längre än männen."

Det anges många skäl till dessa kvinnliga framsteg t.ex. att färre dör i barnsäng m.m., men ingen har talat om den inre förvandlingen, som Martinus gör.
Enligt gammalt indiskt talesätt är det kvinnan som skall visa mannen vägen till Gud, eftersom hon anses vara den mest andliga av dem.
Så nu är det bevisat att kvinnor går före och visar vägen, det är bara för alla män att följa efter oss 
.


Det blev en lång analyskedja, men så här är det!
Den som har något att anföra mot denna sak må ha bra bevisföring.

Marja

© 2006 Marja Silverfall All Rights Reserved

Ursprungligen publicerat tors, 2006-05-11 17:29.

 

122 visningar
© Averbis förlag | Kontakt