Varför svarar inte Kosmosredaktörerna på frågor?

Nedanstående två mailförfrågan - även i en engelsk version - skickades till Kosmosredaktionen den 19 mars 2013

När vi inte hade fått svar efter nästan två månader och en ny Kosmos kommit i brevlådan, utan någon notis om Martinusportal.se med, så skickade vi frågan igen den 13 maj 2013. Vi har fortfarande till dags dato inte fått något svar. Och man kan ju inte skylla på tidsbrist, för vi har sett Sören Hahn flitigt delta och argumentera sina åsikter på det för alla öppna "Martinus Interessegrupp" på Facebook och hört att Olav Johansson ofta gör detsamma på de slutna svenska forumen MNET och MFF.

Ett av det viktigaste syftet med Kosmos anses vara att rapportera om Martinus saks växt, och det inte bara lokalt i Danmark utan över hela världen. Och därmed också det som sker i Sverige. I Samarbetsstrukturen kan man läsa att:

Tidskriftens syfte är flerfaldigt

Syftet är för det första att rapportera om min saks tillväxt och om nyskapelser, så att intresserade kan följa med i det, och så att tidningen med tiden därigenom dessutom - tillsammans med annat material - kan lägga grunden till sakens historia. För det andra är syftet att påvisa den nya världsimpulsens inflytande i de jordiska människornas liv och på naturen, och här är möjligheterna många. Områden som särskilt skulle omnämnas i tidningen är t ex sociala och humana framsteg, nya naturvetenskapliga upptäckter, framsteg inom teknik och ekonomi, konst, religion, litteratur och mycket annat, allting så långt möjligt utformat på ett sådant sätt att det sammankopplas med den nya, kosmiska världsbilden.

Och att:

Sprida kännedom om och förståelse för Martinus analyser” och innehålla ”Artiklar om andra ämnen, kommenterade genom användning av Martinus analyser”.

Det finns Kosmosläsare i många länder och på många kontinenter. Och alla har inte ständig uppkoppling till Internet, så de kan gå in och läsa vad som händer på olika siter eller om olika evenemang. Därför finns det en tidning, och syftet är enligt Samarbetsstrukturen att: ”Skapa och fördjupa kontakten mellan institutet och läsarna”, men som man nu kan konstatera så fungerar det inte i verkligheten! Tvärtom skapar man murar mot vissa läsare från vissa länder. Vi kan inte tolka det på annat sätt än att viss gallring och refusering råder.

Om man läser Kosmos finns där ofta information om sakens växt i olika länder. Vår hemsida innehåller ju väldigt mycket material av Martinus, även på engelska. Lagligen uppladdade till glädje för många med tillstånd från MI!

Jag, Marja, vet ju att jag inte har varit välkommen att skriva om riskerna med yoga och andra konstlade andliga övningar i Kosmos utan har ständigt blivit refuserad. Se tidigare mailväxling med Kosmosredaktionen. Öppet brev och frågor till Martinus Institut 2007-01-03
Men inte trodde vi att herrarnas fientlighet och antipati var så långvarig och gäller annan information också!
Vår fråga blir naturligtvis då: är vi på något sätt diskriminerade?

Detta är informationsmailet som ingen svarar på och vi möts av total tystnad, CITAT:

Från: Martinusportal.se [mailto:xxxxx@martinusportal.se]
Skickat: den 19 mars 2013 17:32
Till: 'xxxx@martinus.dk'
Ämne: Information till Kosmos

Hej!

Är det möjligt att få med nedanstående information i nästa Kosmos?:

_____________________________________

”Information om en nygammal Martinus site

Vår gamla Martinus-sida ”Kosmisk upplysning – Martinus kosmologi” på Internet har fått en helt  ny domän och design.
Nu heter den ”Martinusportal – Martinus kosmologi – Tredje Testamentet” och kan hittas på webadressen http://martinusportal.se

Syftet med vår Martinusportal är att det skall vara en portal för alla möjliga aspekter av kosmologi.  

Där finns allt från artiklar, bandföredrag, videos och hälso- och mattips, till en blogg med tankar om aktuella händelser m.m. Allt är fortfarande under uppbyggnad och kommer alltid att vara det, eftersom vi lägger upp material allteftersom. Skicka gärna era recept på vegetariska favoriträtter genom kontaktsidan (välj kategori Matrecept), så lägger vi ut dem till allas glädje!

Vi hoppas också att många vill länka till denna nya portal, eftersom det höjer sökrankningen till alla Martinus-sidor på Google. Google tittar nämligen på antalet länkar till en site när den skall avgöra hur relevant denna sida är för sökningen. Självklart länkar vi tillbaka, meddela oss bara, så bidrar vi alla till att synliggöra Martinus kosmologi och Tredje Testamentet i världen.

Vidarbefordra gärna denna information till andra ni känner, som kan vara intresserade! Även till engelsktalande, eftersom vi har mycket material på engelska på vår Martinusportal.se!

Med varma kosmiska hälsningar genom etern!

Marja & Anders
Martinusportal – Martinus kosmologi – Tredje Testamentet
http://martinusportal.se

_____________________________________

Undrar med vänlig hälsning

Marja & Anders

Siteägare till Martinusportalen.se

________________________________
SLUT PÅ CITATET

 

Nu skall ingen tro att vårt liv och vår hemsidas existens hänger på om Kosmos tar in vår infonotis, Nej, nej, nej vi var nästan säkra på att få nobben. Vilket måste bero på en lång och märklig antipati från de två Kosmosredaktörernas sida gentemot oss, eller rättare sagt mot mig; Marja.

Varför vi skickade in vår lilla fråga och infoblänkare var för att se om de hade blivit lite mer utvecklade mot det kärleksfulla hållet, eftersom de verkat så länge inom en kärleksvetenskap.  Sören Hahn som enväldig chefredaktör för Kosmos i 29 år och Olav Johansson nu i 10 år. Ingen rotationsprincip gäller där heller, som Martinus var så noga med skulle gälla inom både Rådet och hela MI, för att stävja ont maktmissbruk. Det är lätt att bli maktfullkomlig om man sitter för länge på en post menade Martinus, och sådant för inte något gott med sig för Saken, tvärtom. Rotationsprincipen skulle även gälla rådsförmannen efter Grethe Brinkhards bortgång år 2001 . Hon var den ende som hade tillstånd av Martinus att vara förman på livstid, så länge hon önskade. Rådets förman Willy Kuijper har nu t.ex. suttit i en maktposition i 12 år, långt över den av Martinus utsatta tiden, fast han bara skulle få sitta ett år i taget vart femte år. Varje rådsmedlem skall nämligen, enligt Institutets lagar, sitta ett år som förman i Rådet och ingen skall alltså frestas att bli envåldshärskare. Det skall inte bland Institutets ledning finnas någon som känner sig överordnad någon annan. Inte heller underordnad. Institutets lagar kan man läsa här.

Men vi tycker att det hade varit moraliskt hederligt av Kosmosredaktörerna och visat på en smula vanligt hyfs att svara på våra frågor. Antingen ett ja eller ett nej. Sådant gör ju ”vanliga” människor som inte ens har hört talas om Martinus kärleksvetenskap eller nästakärlek.

P.S. Tidigare notiser/annonser som godkänts i Kosmos:

# 656              April 1983
Tidsskriftet "Kosmologiskt Forum" begynder at udkomme. Undertitel: "Kontaktorgan för Martinus kosmologi i Sverige". Udgives af en redaktionsgruppe (Henrik Sundström m.fl.). To nr. pr. år.

# 720              Aug. 1987
Tidsskriftet "Kosmologisk Information" (med undertitlen "Mennesket i kosmos, kosmos i mennesket. Forum for kosmologisk forskning") begynder at udkomme. Fire numre årligt. Forlaget Kosmologisk Information, Klintvej 85, 4500 Nykøbing Sj. Redaktion: Karin Brant Nielsen (1935-1994) (ansv.) og Gunner Frederiksen. Tidsskriftet udkommer med denne titel i perioden 1987-93. Fortsættelse: se # 809. – Som en forløber udgav man fra 1982 en "studieplan" (# 637).

# 791              Marts 1993
"Ikon" nr. 2 har som tema: "Martinus". – Ikon: Informations- og samtaleforum for kristendom og nyreligiøsitet.

# 809              Feb. 1994
Tidsskriftet "Kosmologisk Information" (# 720) skifter navn til "Den ny Verdensimpuls" (med undertitlen "Forum for kosmologisk information. Mennesket i kosmos, kosmos i mennesket").

# 898              1999
Af K-1999-11 fremgår, at Sven-Erik Rævdal oplyser, at der er taget (privat) initiativ til en hjemmeside, "Martinus-Guiden", hvor man kan finde oplysninger om foredrag, studiekredse o.a. – I K-2000-9 oplyses, at adressen nu er: www.martinusguiden.dk.

# 973              Maj 2003
K oplyser, at der, på privat initiativ (med støtte fra Martinus Institut), er oprettet et dansk internetbaseret debatforum: forum.dk">www.martinusforum.dk. Dette forum er åbent for alle, der har lyst til at føre samtaler og stille spørgsmål om emner vedr. Martinus' analyser.

# 1031              8. juni 2005
Internet-tidsskriftet "Prisma" etableres – som et forum for kosmologi-relaterede artikler m.m. Sina Sabbagh har taget initiativet, og projektet er gennemført med støtte fra Martinus Center Stockholm. Sabbagh er redaktør (ansvarlig). – "Martinus Center Stockholm" blev oprettet i 2001 af en arbejdsgruppe, der ledede centeret kollektivt. (E-mail fra Olav Johansson, 18. dec. 2007).

Fler annonser kan sökas och ses på Institutets Begivenhedsoversigt

 

3969 visningar
© Averbis förlag | Kontakt