Varför undanhålla originalmanuskripten?

Det är många som nu berömmer Martinus Institut för att man äntligen har tillgängliggjort Martinus maskinskrivna originalmanuskript och förstautgåvor på Institutets hemsida. Ja, man är t.o.m. överraskade över denna plötsliga öppenhet från MI:s sida.

Vad dessa imponerade människor inte känner till är att det är tack vare Fyrklöverns pådrivande strategi med att lägga ut originalmanuskripten och förstautgåvorna på en av de åtalades sidor på nätet som föranlett att Institutet nu känt sig tvingade att lägga ut dem.
År 2008 lades nämligen alla Martinus verk av förstahandsutgåvan av Livets Bog samt originalmanuskriptet ut på nätet för nedladdning på
en av de åtalades sidor på nätet. Och även andra förstagångstryck av de mindre böckerna. Tillgängliga för alla. Som man har bett om att Institutet skall göra. Gång på gång. Utan gehör.

Man har hela tiden från Institutets sida hävdat att man varken har tid, resurser eller ekonomi att göra förstagångsutgåvan tillgänglig.

Vad orsaken till denna nu så snabba utläggning av både originalmanuskriptet och förstagångsutgåvan på MI:S hemsida är, är något man bara kan spekulera om. Möjligen för att man i den förestående rättsprocessen skall kunna visa att man inte undanhåller originalmanuskripten i en källare otillgängliga för dem som vill läsa originalverken från Martinus egna hand? Man är plötsligt väldigt mån om att uppfylla Martinus testamente?

Så om det är några man skall berömma och tacka för utdelningen så är det Fyrklövern! Förutan dem hade originalmanuskriptet fortfarande samlat damm i MI:s källarvalv. Vi hade inte kunnat gå till originalet och se vad som föreligger från Martinus hand och vad som är från MI:s förändrade kopior.

I en artikel i Den Ny Verdensimpuls 2005-3 skrev Jan Nyborg Tarbensen, medlem i MI:s språkgrupp, att: 

Lyckligtvis kan var och en som föredrar att läsa Martinus förstautgåva ju gå på jakt efter sådana förstautgåvor på bibliotek, i antikvariat och hos privata. Så denna lilla grupp av människor har egentligen inga problem. Martinus Institut förvarar för övrigt flera exemplar av varje utgåva i arkivet, så samtliga bokutgivningar skulle vara säkrade, om man mot förväntan i framtiden skulle besluta sig för att åter utge böcker med gammaldags rättskrivning och de ursprungliga småfelen. Är man förespråkare för att Martinus verk skall läsas i manuskriptform är det självklart mer problematiskt eftersom manuskriptet idag är otillgänglig för offentligheten. Manuskriptet är skannat in i en dator och finns på CD-rom, som lätt kan kopieras, varmed manuskriptet är extra säkrat mot att gå förlorad. Det finns således alltid möjligheter för att forskare i framtiden kan komma åt att granska Martinus originalmanuskript till Livets Bog och Logik.” (min understrykn.)

Man har alltså velat beskydda verket från allmänheten och dagens forskare har inte haft någon som helst tillgång till att söka i Martinus arkiv på MI.

Ett sådant exempel är forskaren Kurt Christiansen, författare till ”Martinus og hans livsværk - Det Tredie Testamente - En biografi”, som gång på gång försökte få tillgång till Institutets arkiv för att söka bland Martinus-material. Men han möttes av kalla handen lika många gånger av rådets förman Willy Kuijper. När han till sist frågade varför fick han till svar ”Jag kan inte tåla dig!”

Manuskripten till boken ”Den intellektuella kristendom” och symbolböckerna 4 och 5 vägrar MI att frige. Ingen kan därmed granska vilka dokument av Martinus som ligger till grund för innehållet.
John Karlsen från Norge skriver till Fyrklövern att han gärna ställer upp i rätten som vittne:
 

”…för att berätta för rätten hur jag, som helt oavhängig och utanförstående forskare av Det Tredje Testamentet” känner att Martinus Institut motarbetar mig i min forskning och inte visar villighet att ge mig fri tillgång till denna stor gåva som är frigivet att användas av alla människor på jorden.
[...]
Jag önskar att berätta för rätten hur jag för ungefär ett års sedan skrev till MI och bad om att få köpa en kopia av några sidor ur manuskripten till den ” Den Intellektualiserede Kristendom”, och fick till svar att originalen inte var tillgängliga för vanligt folk, utan att de senare möjligtvis skulle bli tillgängliga för speciella forskare. Då jag skrev igen och gjorde dem uppmärksamma på att huvudsaken i Det Tredje Testamentet är FULL öppenhet, och frågade vidare om vem det var som skulle bestämma vem som var speciell forskare och vem som inte var det, fick jag ett nytt svar var de berättade för mig att de nog skulle göra originalen tillgängliga i framtiden, men att de inte hade resurser till det nu.” Citat från DNV 2013-3 ”Johns brev till de ’anklagede’”
http://www.nyimpuls.dk/dnv-online.html

Fortfarande är det bara rättningslistor till ändringarna som gjorts i LB 1 – 3 som ligger ute på MI:s sida.

Man ställer sig frågande till hur man menar att människor skall kunna läsa deras förändrade verk genom att hela tiden sitta framför datorn och kolla långa listor på vad som är ändrat här och där. Och längre kommer dessa ”rättningslistor” att bli allteftersom åren går. För det har man sagt att ”rättelserna” kommer att fortsätta. Sådan läsning ger inte någon koncentrerad och njutbar läsning, inte för mig i alla fall. Nej, jag vill fortfarande läsa det som Martinus har skrivit och det vill tydligen många andra med mig. Bokförsäljningen går bra av de oförändrade verken. Tydligen bättre än MI:s redigerade. Rykten har en förmåga att sprida sig med vindens hastighet.

Så vi kan tacka Fyrklövern för att vi fått tillgång till MI:s arkiv!

Läs gärna Fakta om saken i Saken

Mer Och om ändringar

 

2874 visningar
© Averbis förlag | Kontakt