Varför vår Martinusportal fått sin namnrubrik – en förklaring

Vi har fått frågan på sista tiden av några kosmologi-intresserade som undrat över varför vi valt att kalla vår site för ”Martinusportal.se  – Martinus kosmologi – Det Tredje Testamentet”.
Det man reagerat på och ifrågasatt i rubriken är beteckningen ”Martinus kosmologi”. Man tycker att det är missvisande och där skulle hellre stå ”Martinus andliga vetenskap”, ett begrepp som Martinus själv använde fler gånger än ordet ”kosmologi”.

Det enkla svaret är att ”Martinus kosmologi” är ett mer vedertaget begrepp i Sverige och därför vet många ”new-agare” och andra andligt intresserade vad och vem man menar när man använder det begreppet. Och söker på de orden på nätet.

Sökning med Google på ”Martinus andliga vetenskap” visar på 6 960 resultat, medan sökning på ”Martinus kosmologi” visar 24 800 resultat, även om namnet Martinus inte förekommer på alla dessa sökresultat utan bara ordet kosmologi. En stor skillnad alltså.

På båda dessa sökningar finns vår Martinusportal.se rankad bland toppresultaten.

Vi förklarar dessutom mycket tydligt på välkomstsidan varför vi har valt denna rubrik till vår portal och tar med en fras ur Martinus egna text från LB VII st.2658/40 där han använder båda begreppen:

”Att alla människor i världsstaten är så intellektualiserade och humaniserade i sin levnadsart, att livsmysteriets lösning, den allra högsta kosmologin eller den andliga vetenskapen, har blivit till en teoretisk självklarhet för alla människor och till en kosmisk självupplevelse för en starkt växande grupp av människor, inom vilkas kosmiska kunskapsmiljö världsstatens alla högsta regeringsmedlemmar rekryteras.”

Vi slår också tydligt fast att ”Martinus kosmologi är en andlig vetenskap” på första sidan. Kanske har man missat att läsa välkomstsidans intro och fastnat i rubriken?

I den svenska Nationalencyklopedin presenteras Martinus med denna text:

”[…] Sin kosmologi beskrev han i ett 40-tal böcker och artiklar utgivna som Det Tredie Testamente ("Tredje Testamentet"). Huvudverket är Livets Bog (1–7, 1932–60). I Martinus kosmologi är allt liv i universum en organisk enhet, och världsalltet bildar ett allomfattande, tänkande och verkande väsen, som människan känner under namnet "Gud"….”

Så vår åsikt är; att ju fler som söker på de olika begreppen, Martinus kosmologi eller Martinus andliga vetenskap, desto fler finner vägen till Martinus  ! Och det är ju det som är meningen. Vi har en hel del ”honung” på vår hemsida om ”Martinus kosmologi – en andlig vetenskap” och de honungssökande bin som söker på olika sätt kommer att finna vår honungsburk: /

Men allt kan ju göras bättre! Alla skall ju få vara nöjda och glada! Så vi skall se om det är estetiskt möjligt att klämma in även orden ”andlig vetenskap” i titelrubriken. Men skylten får ju inte se ut som klotterplank heller.

Hälsar
 Marja och Anders


 

 

1034 visningar
© Averbis förlag | Kontakt