Vatten, fri energi och nollpunktsfältet

Martinus talar ju gåtfullt om att den fria energin finns i spänningen mellan eld och köld och kan komma genom "is och vatten". Detta är ett väldigt övergripande och principiellt uttalande som inte ger mycket ledtrådar till metoden, mekanismerna eller arkitekturen i en dylik kraftmaskin. Han säger också att det inte är hans sak att avslöja det.

Det finns en beskrivning av ett ögonvittne som var med Tesla en gång ute i ett avlägset beläget ställe. Tesla försvann in i en bil som stod på området och var där inne några minuter, någon kvart eller så om jag minns rätt, och därefter körde de iväg med bilen utan något drivmedel. Tesla menade att energin fanns tillgänglig överallt och kanske hade han en fungerande prototyp som kunde koppla upp sig direkt mot denna Martinus "spänning"? Tesla rörde sig inte med vatten vad jag vet utan uteslutande med elektromagnetisk "metallpräglad" utrustning.

På andra ställen talar Martinus om att det räcker att skapa en "antenn" som kan komma på våglängd med denna spänning för att kraften skall börja flöda. Vad denna "antenn" är, är höljt i dunkel. Han talar ju också om att kraften är analog med "hjärtats kraft", dvs vår livskraft, alltså elektricitet. Om vi ser vår organism som en maskin som drivs med fri energi, är "antennen" i detta fall detsamma som de organ där vårt medvetande "pluggar in sig" i organismen - trådlöst. Dvs hjärnan, nervsystemet och dess accesspunkter eller centra i ryggraden och andra ställen. Den fria energin som driver organismen är den spänning vi skapar genom vår tyngd/känsloenergi i medvetandet, vilket utlöser sig i ren elektrisk spänning i t.ex. musklernas synapser som skapar mekanisk rörelse. Martinus skriver ju också att dessa "antenn-organ" är delvis andliga och delvis fysiska, som gör dem lämpliga att agera bro mellan dessa världar. Skulle man zooma in på en enskild hjärn- eller muskelcell skulle man uppleva att det synbarligen uppstod elektricitet ur ingenting. Vilket vi ju kan se i våra instrument, som hjärnskanners etc. och som skapat illusionen av att hjärnan är den första orsaken.

Finns det någon motsvarighet "ett hack upp" i spiralkretsloppet? Ja, vi människor är ju hjärnceller i jordens hjärna och är i vår helhet delvis andliga och delvis fysiska. Vi är på våglängd med jordens medvetande i olika former, mörka och ljusa, och är alltså i kontakt med den andliga delen på detta sätt. Och vi utlöser som resultat av denna andliga kontakt fysiska rörelser som av jorden upplevs som fysiska processer i dess kropp. Här skulle alltså vi människor vara "antennen" som nedtransformerar jordens medvetande till fysisk rörelse.

Men sedan finns ju också vår metod för framställning av el genom att vifta med en magnet i en spole, som inte har ett dyft med oss människor att göra. Det funkar även om vi alla dog ut. Det verkar dessutom vara en universell funktion som skulle funka även på månen som ju är ett lik. Martinus skriver något om att vi människor förutom att jonglera med jordens fysiska kropp också lärt oss jonglera med dess psykiska kropp (el). Detta är mystiskt. Hur kan det uppstå el i ett lik (månen) om man viftar med en magnet i en spole även där? Är det då nästa spiral (solsystemet) man kopplar upp sig på? Det största väsendet som alla andra befinner sig inuti är ju Gudomen. Ska man t.o.m. se det som att man kopplar upp sig direkt på Guds medvetande genom magnetviftandet i kopparspolar?

Hursomhelst tyder kvantfysikens experiment med nollpunktsfältet (läs boken Fältet - Jakten på universums hemliga kraft av Lynne McTaggart) på att det finns energi i vakuum som går att utlösa. Resultaten rör sig än så länge dock på subatomär skala, men teoretiska beräkningar menar att i 1 kubikmeter vakuum finns tillräckligt med nollpunktsenergi för att koka alla världens hav - om man bara kunde kanalisera den. Klassisk fysik har dessutom länge känt till att om vi "rör" ett magnetfält genom rummet uppstår ett elektriskt fält i dess kölvatten (sådär bara) och består så länge rörelsen fortsätter. Detta elektriska fält "känner" laddade partiklar av och upplever en kraft åt ena eller andra hållet beroende på om de är positiva (protoner) eller negativa (elektroner).

Så en sak torde vara glasklar: Om vi ska kunna använda en ny fri energi måste mekanismen bygga på induktion, dvs att elektricitet uppstår i en spole av ett elektriskt ledande material, som uppstår när ett magnetfält "rör sig" i det. På denna mekanism bygger alla dagens generatorbaserade kraftverk, oavsett om de baseras på uran, fallande vatten, eldning av kol eller vindkraft. 100.000 kronorsfrågan är då: Hur kan ett flukturerande/oscillerande/roterande magnetfält SPONTANT kunna uppstå i/runt denna spole? Kan det vara så att vatten är till hälften andligt (kan lagra signaturen av andra ämnen och "minnas" frekvenser) och till hälften fysiskt? Kan det vara så att detta ämnes partiklar (vattenmolekylerna) kan fås att likriktas så att de svänger i takt? Kan denna "takt" styras av oss till viss frekvens genom att modulera vattnets temperatur och rörelseform? Kan spiralformen vara den rörelse som utför denna likriktning och kan temperaturen vara det som avgör frekvensen? Kan plus 4 grader vara den magiska nivå som får vatten att vibrera i resonans med ett andligt/överfysiskt fält i vakuum? Är denna resonans den mekanism som nedtransformerar energin till ett oscillerande, fysiskt magnetfält? Som i sin tur skapar en ström i spolen?

En sak är dock säker: Energi uppstår inte genom ett "ingenting". Energi transformeras från ett tillstånd till ett annat. Om vatten är inblandat eller ej är höljt i dunkel, men "kraftmaskinen" bör vara inringad till en "antenn" som förmår skapa ett spontant oscillerande magnetfält - skenbart ur ingenting - så borde vi vara hemma. Då kan all övrig elektrisk infrastruktur i världen återanvändas.

Men, om vi blickar ut över vår värld ser vi att den inte är tillnärmelsevis mogen för en ny, fri och oändlig energikälla för mänsklighetens väl. Den skulle oundgängligen kapas av de mörka, diktatoriska, militära krafterna innan vi hinner säga "mousakka", och användas i förtryckande, destruktiva och förintande tillämpningar. Kanske var det detta som skedde i fallet med Atlantis, om man nu alls ska tro på legenden?

Försynen kommer inte att tillåta att den omogna mänskligheten får tillgång till och kan missbruka en så mäktig energikälla. Den lär inte se dagens ljus innan äkta demokrati härskar på jorden.

Tänker Anders i semestertankar

1319 visningar
© Averbis förlag | Kontakt