Vem är vems "huvud"?

Nog är det många kvinnor idag som skriver under på följande frågor :

"— Och håller det alltjämt streck att "mannen är kvinnans huvud"? — Är inte förhållandet i våra dagar ofta tvärtom det, att många kvinnor är "männens huvud"?"  (Martinus i Logik kap. 36)

Tänker
Marja 

977 visningar
© Averbis förlag | Kontakt