Vem umgås man helst med?

Vi har ju alla rätten att välja vårt sällskap, eller hur?
Martinus skrev:

"Men den jordiska människan har ju mått bra av animalisk föda i årtusenden, torde många människor invända. Det är tradition och skick och bruk, och det kan man ju inte bryta med! Det är så mycket som varit skick och bruk för människorna i gångna tider, men som inte är det längre. Detta är ju naturligt, eftersom det pågår en utveckling. Har vi inte brutit med många gamla traditioner, som vi idag tycker är grymma och barbariska? En gång kommer man att ha den uppfattningen, att intagande av djurs organismer som föda är lika barbariskt som vi nu tycker att kannibalism är. Nu får ni inte missförstå mig och tro, att jag kritiserar människor som äter kött. Personligen föredrar jag att vara tillsammans med en kärleksfull och tolerant köttätare än med en fanatisk och intolerant vegetarian. Men det är min uppgift att visa människorna alla de områden där de överträder lagen för tillvaron, dvs. kärlekslagen, och därför är det nödvändigt, att jag påvisar alla de överträdelser som äger rum i människans förhållande till sin egen mikrovärld. Jag gör det inte för att genera någon, utan uteslutande för att visa människorna vägen både på den yttre och den inre fronten till det tillstånd där smärta och lidande inte längre behöver finnas." Från: "Jaget och dess egen värld 9/88" (min fetstil)

Jag umgås också hellre med en glad och trevlig köttätare än med en sur och grinig vegetarian, om jag har möjlighet att välja, fast jag själv är vegan.

Marja

© 2006 Marja Silverfall All Rights Reserved

960 visningar
© Averbis förlag | Kontakt