Vetenskapen kan inte lösa naturens innersta mysterium

"Naturvetenskap är inte ett vetande om naturen, utan ett vetande om vad vi kan säga varandra om naturen."
Fysikern Niels Bohr

"Vetenskapen kan inte lösa naturens innersta mysterium. Och det beror på att vi själva djupast sett är en del av naturen och därmed en del av det mysterium vi försöker att lösa."
Fysikern Max Planck

 

838 visningar
© Averbis förlag | Kontakt