Vill du delta som åhörare under rättegången?

Vi fick ett mail från Jens K. N. Petersen i Danmark där han tackar alla som skrev under protestlistorna till Martinus Institut (MI) mot att inleda rättsprocess mot ”Fyrklövern”. Dessa 74 underskrifter lämnade han personligen över till MI.

Han meddelar också att det är fullt möjligt att vara åhörare under rättegången den 11, 12 och 13 november 2014, alla dagar från kl. 9.30 i rättsalen 31 i Københavns Byret.
Om man vill delta kan man meddela honom i god tid så att de får en rättssal som kan inrymma alla åhörare. Jens skriver:

Da sagen er principiel for menneskeheden, da der er tale om en hellig tekst, er det vigtigt at så mange som muligt møder op og overværer nævnte hovedforhandling som tilhørere, for således selv at kunne danne sig et indtryk af situationen. Det ville være fint, hvis du/I vil melde tilbage til undertegnede om du/I kan og vil deltage, for at vi kan danne os et billede af, om retslokalet er stort nok til at rumme alle de implicerede parter samt tilhørere.”

Skicka gärna en länk till detta meddelande till alla som kan vara intresserade av saken.

Anmälan kan mailas till E-mail: jknp@mail.dk

OBS! Läs ny information om närvaro

Läs även: Bakgrunden till Martinus Instituts stämningshot

1511 visningar
© Averbis förlag | Kontakt