Vad är monetärdemokratin?

Nu finns en ny introduktionsvideo på YouTube som ger en snabb översikt över monetärdemokratin på 14 min. Filmen är en animerad flygtur med 3D-känsla genom 6 huvudpunkter till vacker bakgrundsmusik. Har du ännu inte fått en känsla för vad monetärdemokratin är, så passa på nu! Spela upp i HD-kvalitet för bästa bildupplevelse om din enhet stödjer det.

Bakgrundsmusiken är från Gustav Mahlers symfoni nr 5, Adagietton. ”En symfoni måste vara som världen. Den måste innehålla allt.” Så beskrev Mahler sin egen musik. Så ser jag också på monetärdemokratin. Ett samhällssystem måste vara som världen. Det måste innehålla allt.
Videon finns också på engelska.

Martinus beskriver ett framtida samhällssystem där pengar inte längre existerar men hur kommer man dit? All utveckling sker gradvis och pengar kan inte avskaffas från en dag till en annan. Monetärdemokratin är ett förslag på hur denna gradvisa utveckling kan ske - en bro mellan två världar.

Bokens hemsida är uppdaterad och om du vill beställa boken finns all information på denna länk.

Anders
www.monetardemokrati.se
Filmen är producerad av Averbis förlag ©

625 visningar
© Averbis förlag | Kontakt