Martinus kosmologi – en introduktion

Martinus kosmologi – en världsbild som kan ge mer förståelse, mening och hopp i livet.

Martinus presenterar analyser av livet utifrån reinkarnationstanken, dvs att vi lever många gånger i den fysiska världen (antingen här på jorden eller på en liknande planet). På så sätt utvecklas vi liv för liv och blir mer kärleksfulla och kloka allteftersom vi gör en mäng olika upplevelser.

Tidigare har vi levt som djur under mycket lång tid. Nu har vi både djuriska och mänskliga sidor i oss. Martinus kallar oss för övergångsväsen. Vi håller på att lämna djurriket för att på sikt bli färdigutvecklade människor som alltid kan förlåta och älska sin nästa till hundra procent.

Det är en mycket stor process vi är inne i nu där vi ska slipa bort alla själviska sidor för att bli perfekta kärleksväsen. Detta är inte alltid lätt! Många mår dåligt och upplever lidande av olika slag, vilket är helt naturligt i vår nuvarande utveckling.

Lidande skapar en ökad förmåga att känna medlidande, vilket är grunden för en utökad allkärleksförmåga. På så sätt kan man se vårt lidande som något bra för oss utifrån ett flerlivsperspektiv. Men självklart är det mycket svårt att se på sina utmaningar i livet på ett sådant sätt när man är befinner sig i en svår period.

Enligt Martinus livsanalyser kommer vi alla steg för steg att lyckas uppnå mer och mer förståelse, mening och hopp i livet.

 

 

© Averbis förlag | Kontakt