Den högsta elden - 1

Martinus talar i en serie föredrag om det han kallar “den högsta elden”. I detta begrepp lägger han allt som faller under ”behag” av alla former och likställer det med "kärleken". Han säger att allt som är färdigt i Guds skapelse är till välsignelse. Kärlek är den djupaste kraft som håller samman hela universum. Om det vore hatet som var denna djupaste kraft skulle allt stöta ifrån sig allt annat i en stor explosion, och hur skulle det kunna vara fundament för skapelsen?

Han talar om att dödens område är att inte kunna uppleva den andliga världen. Det finns inget högre än detta att vara till välsignelse för allt annat i skapelsen.

Martinus går vidare med att beskriva övermedvetandet, talangerna och urbegäret och säger att det är misstagen som utvecklar. På de områden där vi är kloka har vi gjort fel tidigare och lärt oss av misstagen. Han kommer vidare in på de sexuella polerna och säger att där dubbelpolighet råder, är det harmoni. Där enpolighet råder är det krig och mörker. Han beskriver vad ”Adam” och ”Eva” egentligen står för i ett kosmiskt sammanhang. ”Adam” är uttryck för dubbelpoligheten och ”Eva” för enpoligheten. ”Adam” är ”riktiga människor”, ”Eva” är ”män & kvinnor”. Som enpolig är det organiskt omöjligt att älska alla som man älskar sig själv. Som dubbelpolig är detta organiskt naturligt.

Han beskriver vidare hur djurriket är enpoligheten i kulmination, och är uttryck för det lyckliga äktenskapet, dvs. de båda könen i djurriket har inga andra konkurrerande intressen än det motsatta könet och avkomman. Det är en lycklig zon för dem.

Numera är vi inte längre renodlade djur, utan har nya intressen. Det är den motsatta polen som har vuxit, och med den kommer intressen utöver äktenskapet, som konst, vetenskap och litteratur m.m. Med utvecklingen av den motsatta polen kommer man så småningom att ingå i Guds primära medvetande och uppleva livet som Gud själv. Men innan dess är det mycket svårigheter och misstag som skall gås igenom för att man skall bli klok nog.

Lyssna via Martinus Institut

Nyckelord: X1, X2, X3, övermedvetande, talangkärnor, urbegäret, sexualitet, enpolig, dubbelpolig, den högsta elden, behag, obehag, kärlek, Adam, Eva, djurriket, kön, äktenskap, motsatta polen, konst, vetenskap, Gud, medvetande

2506 visningar
© Averbis förlag | Kontakt