Ingrid Okkels - Kärnfamiljens upphörande

Bifogade filer

Ingrid Okkels (1912-2005) håller föredrag med titeln ”Kärnfamiljens upphörande”. Klicka på länken ovan för att lyssna.

Inspelat i Hjørring 1985-10-10 av Øivind Ø. 

Kort sammanfattning:

Hon börjar med att säga att i den gamla kulturen med bondesamhälle levde alla i en stor familj, som var mer eller mindre självförsörjande. Denna kärnfamilj var samhällets celler, med far, mor och barn, som inte hade andra intressen än sig själv. Några intressen utanför familjeangelägenheter fanns inte.

Med industrialismens intåg splittrades kärnfamiljen upp. Man flyttade till städerna och arbetade på fabriker. Mannen var den första som lämnade familjen för fabriken, och kvinnan kom efter så småningom. Skiljsmässor tilltar idag. Dagis, fritids tar hand om barnen. Barn rymmer hemifrån. Vi ser en tilltagande upplösning av familjen. Många lever tillsammans utan att vara gifta. 100.000 ensamstående mödrar i Danmark. Man inför äktenskapsrådgivning för att försöka hitta orsaken till skiljsmässor.

Många tror att det är industrialismen som orsakat kärnfamiljens upplösning, men det handlar djupast sett om polförvandlingen.
Kvinnorna är inte längre nöjda med att leva hemma med små barn utan annat sällskap. De studerar och har andra intressen.

Ingrid går igenom ett antal symboler. Bl.a. symbol 6 och 33. Hon talar om kontrastprincipen och polernas kretslopp, hur mörkerkontrasten tappades i salighetsriket och fick den på ljus övermätta ”Adam” att söka sig nedåt mot mörkerkontrasten. På vägen stagnerade den feminina polen hos vissa och den maskulina hos andra. Genom växtriket växer på detta vis de två könen fram. Genom parningsakten mellan könen upplever dessa, nu enpoliga, en liten ljusglimt av det ljusvälde de lämnat bakom sig.

Ingrid går igenom symbol 33 med de djuriska och mänskliga tankeklimaten, och hur nästakärleksförmågan växer fram i takt med de smärtsamma upplevelserna.

Hon fördjupar sig i frågan kring sexuella urspårningar, och talar om Mogens Möllers ritning över A-K människotyperna. När Ingrid själv var ny i studiet av Martinus Kosmologi, var det en person som talade om för henne alla de hemska sexuella urspårningar som hon absolut nödvändigt skulle genomgå. Hon frågade då Martinus personligen om detta verkligen var nödvändigt, för hon stod inte ut med denna tanke. Martinus svarade klart ”Nej” på denna fråga och sade att (fritt citerat):

”Den som har starkare moral än sexualdrift behöver inte vara rädd för att hamna i urspårningar. Bara den som söker sin egen tillfredsställelse på andras bekostnad riskerar att hamna i dessa.”

Hon talar om den kosmiska födelseportens för tidiga öppnande, som leder till feminina män och maskulina kvinnor. Förförelse av barn av samma kön är en stor orsak till dessa utvecklingar. Homosexuella par som lever enligt samma lagar som enpoliga med avundssjuka och förälskelse är inte den rätta vägen framåt.

Hon talar om stadier där vissa människor lever samman med andra av motsatt kön, men som mer är högt utvecklad mänsklig vänskap. Hänsyn till den andra, delar samma intressen. Präglas av ”Jag vill inte ha, jag vill ge.” Deras motsatta poler passar samman. Intressen, konst vetenskap.

Nu upplever vi helvetet på det fysiska planet, men i framtiden skall vi uppleva himmelriket på det fysiska planet.

Efter ca 1 timme går föredraget över i frågestund.

Fråga: Hur kan man sammanfatta Martinus Kosmologi?
Ingrid menar att Martinus Kosmologi bäst kan sammanfattas kortast möjligt i detta påstående: ”En vetenskap som visar varför det är logiskt och förnuftigt att älska våra medmänniskor.”

Fråga: Hur är rörelsen organiserad?

"Ingrid säger att det inte finns någonting att bli medlem i. Vore det en organisation och förening skulle det snabbt bildas ”präster” och ”påvar”. Det som finns är Rådet, vars enda uppgift är att bevara verket oändrat som det föreligger från Martinus hand. Martinus ville att även tryckfel skulle få stå kvar, annars uppstår lätt risken att okunniga människor ändrar på saker bara för att de inte förstår det. Risken finns menade Martinus att folk tänker att: ”Det förstår jag inte, så det måste vara fel”. Hon talar också om rådets rotationsprincip, att man bara tillåts sitta 5 år.

Kommentar: Detta sa hon alltså redan 1985. Det hade Martinus anförtrott henne under deras många långa samtal genom åren. Idag respekterar inte rådet Martinus vilja längre. Man ändrar utan hejd i hans böcker. Och följer inte rotationsprincipen.

Samtalet blir friare och mer ett samtal mellan publiken och Ingrid.

Martinus var bara lite äldre än oss, alla blir detsamma.
Han sade: ”Tro mig, jag har blivit prövad i många, många liv innan jag fick lov till att bli en skyddsängel för jordklotets mänsklighet”.

Det tas upp allmänna frågor om materialistisk vetenskap, mikrokosmos, Niels Bohr, Einstein, hur vetenskapsmän och konstnärer kan få korta intuitiva insikter på sina respektive fält. Dessa kan de dock inte kontrollera. Martinus hade denna förmåga och kunde sätta på och stänga av intuitionen med viljan.

Diskussion kring reinkarnationstanken i österns länder, neandertal- och cromagnonmänniskan.

Hon frågade själv Martinus hur jorden upplever livet? Den har ju inga tänder, händer, krut och kulor.
Martinus: Den upplever samma principer som vi jordmänniskor fast på ett annat sätt. Vårt jordmänskliga spiralkretslopp kallar han ”universum-spiral”, där vi är som mest fysiska. Vi har maximal behärskning av den fysiska materien och är också som mest fysiska rent kroppsligt. Var 7:e spiral återkommer detta. Jorden upplever istället via tankeöverföring.

Det diskuteras kring jordaxelns lutning, som orsakades av en kosmisk olycka någon gång i forntiden. Världsdelarna är ett slags organ för jorden. För 200 miljoner år sedan var de samlade i en ur-kontinent.
Diskussioner om jordens axellutning i relation till vår egen jordmänskliga mentala axellutning.

Nyckelord: polförvandlingen, polerna, maskulin, feminin, familj, kärnfamilj, Mogens Möller, rådet


Bifogade filer
3605 visningar
© Averbis förlag | Kontakt