Själslig undernäring

Martinus talar om att precis som kroppen behöver näring så behöver själen det också. För kroppen är frisk näring detsamma som hälsosam mat och dryck, och för själen är det hälsosamma tankar och tankearter.

Precis som man kan bli fysiskt undernärd om man inte sköter sin kost, kan man bli själsligt undernärd om man inte intar hälsobringande tankearter i sitt medvetande. Tankarna har en lika konkret verkan på hälsa och välbefinnande som fysiska stoffer, och även i tankelivet finns det giftämnen.

Lyssna via Martinus Institut

Nyckelord
näring, själslig näring, gifter, tobak, alkohol, sjukhus, sjukdomar, hälsa

3774 visningar
© Averbis förlag | Kontakt