Frågestund i Varnhem, 1969-05-26.

Martinus svarar på frågor i Varnhem. Frågorna kommer både från brev som läses upp och från åhörarna. Frågorna spänner över ett brett spektrum från djurhållning till bibelcitat och atomkraft. Martinus förklarar att försvinnandet av farliga djur är ett led i jordklotets upprensning ur sin organism av allt som är dräpande. På frågan hur man skall förhålla sig till krig i fjärran länder svarar han att man skall fokusera sin energi på att få bukt med kriget inom sig själv, det är där vi har vår uppgift. Krig i resten av världen är under Guds ledning och är ett led i humaniseringen av dessa delar. Han talar vidare om hur vissa bibelcitat härstammar från tidigare kulturer före Moses, hur slaktandet av fredliga växtätande djur är deras karma från tidigare spiraler, att det utan skapelse inte skulle finnas tid eller rum, om radioaktivitet, att krig mellan länder kommer att vara borta om 200 år, att det inte krävs hög moral för att ha mediumistiska förmågor m.m. Se nedan för en sammanfattning vart i bandupptagningen varje frågeställning tas upp med minut och sekund inom parantes.

 1. Vilken karma får man av att hålla djur i fångenskap (01:00)
 2. Får man karma om man förhåller sig likgiltig till krig i andra områden på jorden? (07:00)
 3. Vad gör man om man får order att döda? (14:00)
 4. Det är vårt eget inre krig med vår djuriska nautur vi ska fokusera på. Resten tar Gud hand om (16:40)
 5. Om utdrivning av onda andar - är allt mycket gott? (17:30)
 6. Är urbegäret evigt? (19:05)
 7. Om citat ur bibeln om att äta örter eller kött. (20:30)
 8. Varför får fredliga växtätande djur karma från människans köttätande? (22:08)
 9. Kan man använda päls? (24:20)
 10. Om tiden (25:25)
 11. Kan man fatta oändligheten? (26:35)
 12. Vad gör vi när bensinen tar slut? (29:10)
 13. Om atomkraften (31:45)
 14. Om mediciner och antibiotika (32:50)
 15. Om vaccinationer (34:00)
 16. Vad har vi för behandlingsformer i framtiden (35:25)
 17. Om spiritualism, seanser. Bör man ta avstånd från det? Vad är det för väsen som visar sig? (37:30)
 18. Jesus mättade med bröd och vin innebär "andlig kost" (40:30)
 19. Om jordbävningar (48:40)
 20. Om att bränna trä, ljus, avfall m.m. Är det bra? (50:00)
 21. Finns det någon kosmisk sanning i begreppet "vila i frid"? (53:40)
 22. Kan man kalla sig "kosmolog" om man studerar kosmologi? (54:40)
 23. Teosoferna påstår att 60 miljarder själar har sin skolgång på jorden. Ligger det något i det? (55:35)
 24. Är inte oändligheten en obehaglig upplevelse? (57:50)

Lyssna via Martinus Institut

Nyckelord:
nationalparker, djur, utrotning, sin nästa, demonstration, hunger, mättnad, tidigare kulturer, karma, tidigare spiraler, tid, oändlighet, radioaktivitet, krig, moral, mediumistiska förmågor, förbränning

3995 visningar
© Averbis förlag | Kontakt