Är det möjligt att vara feminist och kosmologistuderande?

Bifogade filer

"Kan man vara intresserad av Martinus kosmologi och samtidigt kalla sig "feminist"? Eller finns det en inbyggd motsättning i synsätten som skapar problem?

Vad innebär det att vara "feminist"? För mig innebär det att jag blivit medveten om bristen på jämställdhet2 i levnadsvillkor för män och kvinnor, kvinnors underordning och nedvärdering i samhället och att jag har valt att synliggöra dessa förhållanden. Det betyder naturligtvis inte att jag tar ställning mot män och mäns behov, men där dessa behov går ut över kvinnors behov, där vill jag synliggöra konflikten och skapa medvetenhet om de underliggande strukturer som styr den, samt att jag aktivt tagit ställning och agerat för jämställdhet mellan könen. Kvinnor och det kvinnliga ska betraktas som lika mycket värt som män och det manliga........"

Läs hela artikeln här

 


Bifogade filer
2044 visningar
Huvudmeny
© Averbis förlag | Kontakt