Om kosmiska glimtar - i korthet

Kosmiska glimtar som kommer spontant är - till skillnad från en "kundaliniresning" som är orsakad av konstlade andliga övningar - helt ofarliga. De kommer till människor som har övervunnit det mesta av sin "djuriska" mentalitet, blivit ödmjuka och fridsamma i sinnet och inte har någon äregirighet kvar att vilja bli något "stort" vare sig fysiskt eller andligt. De är kärleksfulla till sin natur och verkar ofta i tysthet med att på bästa sätt vara till glädje och välsignelse för allt levande de kommer i beröring med.

Utmärkande för en kosmisk glimt är att man bl.a. upplever:

- sig omhöljd av ett starkt vitt ljus
- sin egen odödlighet
- att universum är ett levande väsen och fullkomligt i sin struktur
- att kärleken är universums grundton
- att vi alla är en del av "Alltet" eller en gigantisk "Världssjäl"
- att skapelsens slutfacit är till glädje och välsignelse för allt

En kosmisk glimt kommer oftast bara en gång under ett liv för att sedan, i takt med människans moraliska utveckling genom liv efter liv, återkomma oftare och oftare för att så småningom bli ett permanent förklarat tillstånd, som kallas för kosmiskt medvetande.

Gå vidare och läs om:

Richard Buckes upplevelse
Ruth Dahléns upplevelse

Kosmiska glimtar; bok av Martinus

 

5128 visningar
Huvudmeny
© Averbis förlag | Kontakt